การศึกษา การเมือง อื่นๆ เศรษฐกิจ

จ.ชม.ร่วมกับ สนง.ส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ จัดงานเทศกาลออกแบบเชียงใหม่ 2019

จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสร […]

การเมือง

คณะกรรมาธิการฯ รับฟังบรรยายสรุปสนามบินเชียงใหม่แห่งที่สอง

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 คณะกรรมาธิการกิจการศาล องค์กรอ […]

การเมือง

ผู้ว่าการมณฑลยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน เข้าเยี่ยมคารวะผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่

          วันนี้ (29 พ.ย.62) ที่ห้องประชุม 3 ศาลากลางจั […]

การเมือง สุขภาพ

เทศบาลท่ากว้าง นำจิตอาสาร่วมกิจกรรม “จังหวัดสะอาด”

เทศบาลท่ากว้าง นำจิตอาสาร่วมกิจกรรม “จังหวัดสะอาด […]

การศึกษา การเมือง สุขภาพ เด่นออนไลน์ เศรษฐกิจ

TCELS ขับเคลื่อน ‘เมดิโคโพลิส’ เชียงใหม่เมืองต้นแบบนวัตกรรมทางการแพทย์และสุขภาพแห่งแรกของภาคเหนือ

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ ร่วมกับหน่วยงานในจั […]

การเมือง สุขภาพ เศรษฐกิจ

ประธานกรรมการมูลนิธิโครงการหลวง รับมอบถังหมักเชื้อจุลินทรีย์ป้องกันและกำจัดศัตรูพืช พร้อมเครื่องบรรจุหีบห่อผลิตผลแบบฟิล์มยืด ตามโครงการคุซะโนะเนะ จากรัฐบาลญี่ปุ่น

ประธานกรรมการมูลนิธิโครงการหลวง รับมอบอุปกรณ์ด้านการเกษ […]

การเมือง สุขภาพ

กองทัพภาคที่ 3 ส่วนหน้าประชุมร่วม ม.แม่ฟ้าหลวง แก้ไขปัญหาหมอกควัน

รองผู้บัญชาการกองบัญชาการควบคุมสถานการณ์ไฟป่าและหมอกควั […]

การศึกษา การเมือง เศรษฐกิจ

อธส.และรองฯ ขึ้นเหนือ ตรวจความพร้อม ‘ประชุมยุวเกษตรเอเชีย’

อธส.และรองฯ ขึ้นเหนือ ตรวจความพร้อม ร่วมซักซ้อม ก่อนลั่ […]

การศึกษา การเมือง ท่องเที่ยว สุขภาพ เด่นออนไลน์ เศรษฐกิจ

นักวิ่ง ชาวเชียงใหม่ ร่วมกิจกรรม ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เดิน วิ่ง การกุศล ครั้งที่ 3

นักวิ่งชาวเชียงใหม่กว่า 1,700 คน ร่วมกิจกรรม ราชวิทยาลั […]

การเมือง

วันนี้ ผวจ.ชม.พบประชาชน ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่

ผู้ว่าฯ เชียงใหม่ เน้นย้ำให้การป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบั […]