ท่องเที่ยว เศรษฐกิจ

ฉลองครบรอบ 1 ปี กาดกองเก่าอารยธรรมชุมชนล่ามช้าง