ท่องเที่ยว อาชญากรรม/สังคม เด่นออนไลน์

ชาวบ้านสุดทน ‘แซะ’ สำนักพุทธฯ เอาเรื่อง ‘ฝรั่ง’ ทำ ‘เศียรพระ’ ประดับรั้วบ้าน