อื่นๆ

พ่อเมืองเชียงใหม่นำจิตอาสาพัฒนาคลองแม่ข่า เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ