การเมือง อื่นๆ

กองกำลังผาเมือง ดูแลกำลังพลที่ปฏิบัติงานตามแนวชายแดน ในช่วงฤดูหนาว