การเมือง ท่องเที่ยว เด่นออนไลน์

กระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก ผ่านกิจกรรม “ชิม ช้อป ใช้ แอ่วเจียงใหม่ รับลมหนาว”