อาชญากรรม/สังคม

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ให้ผู้แทนพระองค์ทอดถวายจุลกฐินฯ