อาชญากรรม/สังคม

หนูน้อยพิการ แม่ตายพ่อทอดทิ้ง คนแห่ช่วยเหลือ เปิดกองทุนให้ ยอดเงินเพิ่มอย่างรวดเร็ว 3 แสนแล้วในขณะนี้